RONDZENDING. 

 

Ieder lid kan gebruik maken van de rondzenddienst.

 

U wilt uw verzameling aanvullen:

 

Meldt u aan bij de ledenadministratie (bijv. tijdens de ruilavond) dan wel per e-mail: ledenadministratie D.O. 

- U ontvangt dan een stempel met uw deltanummer en u wordt ingedeeld in een groep met leden bij u in de buurt.

Nu kunt u deelnemen aan het rondzendverkeer.

- Hebt u een zegel uit een boekje genomen, dan stempelt u het opengevallen vakje af met uw nummerstempel.

U vult het totaal van uw uitnames per rondzendboekje in op de bijgevoegde lijst en telt het totaal uitgenomen bedrag op. Dit maakt u per omgaande over op de giro van de rondzendleider.

( Rondzendleider Delta-Oost :  IBAN = NL09 INGB 0001 8296 66 )

 

U wilt uw overtollige zegels te koop aanbieden:

 

Als lid van de vereniging heeft u het recht zelf boekjes te maken en in te leveren voor de rondzending.

Het is raadzaam alvorens met boekjes plakken te beginnen overleg te plegen met de rondzendleider.

Bij de rondzendleider levert u de gemaakte boekjes in. Hierna komen de boekjes in omloop.

 

In 2011 zijn we gestart met een proef om de boekjes 2 seizoenen te laten rondgaan. Reden was dat een lid van de rondzending nu in de gelegenheid is om nagenoeg alle aangeboden boekjes in te zien.

Voordeel voor de inzender is dat hij maar eens in de twee jaar boekjes hoeft in te leveren.

 

Bij afrekening van de uitnamen aan de inzenders van de boekjes wordt 10% provisie in rekening gebracht met als minimum €0,50 per boekje.  

 

Heeft u vragen over de rondzending,mail: rondzendleider