LEDENSERVICE.

 

MEDEDELINGENBLAD.

 

- Het bestuur verzorgt 4 maal per jaar een mededelingenblad.

Hierin worden de leden geïnformeerd over lopende zaken de vereniging betreffende, activiteiten van zusterverenigingen in de regio , te verwachten nieuwe postzegeluitgiften e.d.

 

FILATELISTISCHE ATTRIBUTEN.

 

- Onze leden kunnen gebruikmaken van: 

 

     - een U.V.-lamp.

     - een tandingmeter.

     - een watermerkzoeker.

   

Deze materialen kunnen geleend worden in overleg met de Rondzendleider.

 

THEMATISCH.

 

Voor de thematici onder ons is de vereniging lid van de N.V.T.F. (Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie).

Wij ontvangen dan ook het periodiek: "THEMA". Tijdens de ruilavonden ligt het nieuwste nummer ter inzage op de bestuurstafel.