BESTUUR.

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:   

 

 

Dhr. G.J.Jordans   voorzitter / penningm.     

                            ledenadministratie         email:ledenadmin.D.O.

gironummer contributie betaling:IBAN = NL53 INGB 0001 8348 88

Dhr. A. van Esch   secretaris / p.r.              email:secretariaat D.O.

Dhr. H. van Vliet  rondzendleider                email: rondzending D.O.

gironummer  rondzending: IBAN = NL09 INGB 0001 8296 66

 

 

 

   

 

     

I stamps